جمعه 11 فروردین 1402

خط مشی

 • معرفی کارگروه آموزش
 • آموزش از جمله مهم ترین عواملی می باشد که نقش عمده ای در افزایش توانمندی کارکنان ایفا می کند،آموزش های ضمن خدمت نیز کارآمدترین ابزار و قوی ترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی می باشد لذا کارگروه آموزش به منظور بالا بردن سطح دانش و بهبود عملکرد کتابداران فعالیت خود را آغاز نمود.
 • اهداف و وظایف کارگروه آموزش
 • سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی لازم
  تعیین نیازها و اولویت های آموزشی
  برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزشی
 • تدوین شیوه و اجرای ارزشیابی برنامه های آموزشی برگزار شده از نظر محتوی ، اجرا و وضعیت مدرسین
 • ارتقا دانش و مهارت کتابدارن به منظور برگزاری دوره های آموزش
 • ارتقا سواد اطلاعاتی کتابداران
 • شرح وظایف کارگروه آموزش
 • نیاز سنجی دوره های مورد نیاز برای گروههای هدف
  برگزاری کارگاهها و دوره های  آموزشی بر اساس نیاز کارکنان
  تهیه راهنماها و بروشورهای آموزشی
 • شناسایی اساتید مجرب در تخصص های مختلف